POLITICA NOASTRA ESTE DE A RESPECTA CONFIDENTIALITATEA CU PRIVIRE LA INFORMATIILE PE CARE LE PUTEM COLECTA IN TIMPUL FUNCTIONARII WEBSITE-ULUI LABUCATARIE (WWW.LABUCATARIE.RO).

Compania care administreaza site-ul LaBucatarie (www.labucatarie.ro), denumit in continuare S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), este S.C. HOME WORLD S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/8424/20.07.2012 si avand Codul Unic de Inregistrare: 30457234.

Folosirea acestui site implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai jos.

S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi gasita accesand pagina „Confidentialitate”.

Vizitatorii Website-ului

Ca si alti operatori de website-uri, S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), colecteaza informatii non-personale de identificare. Browser-ele web si serverele, de obicei, faciliteaza aceste lucruri – tipul de browser, limba preferata, website-ul de trimitere, precum si data si ora fiecarei solicitari a vizitatorului. Scopul website-ului nostru de colectare de informatii non-personale de identificare este de a intelege mai bine cum vizitatorii nostri folosesc website-ul. Din cand in cand, S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), poate elibera un total, prin publicarea unui raport privind tendintele in utilizarea website-ul nostru. S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), colecteaza informatii personale cu potential de identificare ca adrese de Internet Protocol (IP addresses). Cu toate acestea, S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), nu foloseste astfel de informatii pentru a identifica vizitatorii sai si nu dezvaluie astfel de informatii, altele decat cele mentionate mai jos.

Colectarea Informatiilor Personale de Indentificare

Optand pentru inregistrare la Newsletter sau in baza noastra de date, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa de email si alte informatii utile (daca va sunt cerute). Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati butonul de Logare (aflat in partea stanga a site-ului, in Home Page) „Creati un cont”.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora.

S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Cantitatea si tipul de informatii pe care website-ul LaBucatarie (www.labucatarie.ro), le colecteaza, depinde de natura interactiunii cu website-ul nostru. De exemplu, ne rugam vizitatorii care se inscriu pur si simplu in baza noastra de date sau la Newsletterul nostru sa furnizeze informatii cu caracter personal. In fiecare caz, S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), colecteaza astfel de informatii numai pentru necesitatea indeplinirii interactiunii vizitatorului cu website-ul nostru. S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), nu dezvaluie informatii de identificare personala, decat asa cum este mentionat mai jos.

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), cu sediul in Aleea Mostistea Nr.39, sc.2, et.1, ap.39, Sector 3, Bucuresti, Romania Tel 0734 155 277, este operator de date cu caracter personal inregistrat la Registrul de evidenta a prelucrarilor datelor cu caracter personal sub numarul 25502 si respecta principiile mentionate in continuare, in scopuri legitime, in interesul functionarii site-ului LaBucatarie (www.labucatarie.ro).

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Notificarea Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal;
 • Legalitatea Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • Confidentialitatea Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
 • Consimtamantul persoanei vizate Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
 • Securitatea Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Drepturile Persoanei Vizate (reglementate de Legea 677/2001):

 • Dreptul de a obtine de la S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro);
 • Dreptul de a obtine de la S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • Dreptul de a obtine de la S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
 • Dreptul de a obtine de la S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform aliniatului (2) sau (3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • Dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
 • Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Accesarea LaBucatarie (www.labucatarie.ro) implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro).

Scopurile prelucrarii acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre noutatile site-ului LaBucatarie (www.labucatarie.ro) sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.).

S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti,cu exceptia operatorului de marketing direct (al acestuia).

Datele Dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul LaBucatarie (www.labucatarie.ro), va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului LaBucatarie (www.labucatarie.ro) si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care au initiat aceasta actiune.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice (se precizeaza si acest act normativ, dupa caz).

S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra sau o alta persoana.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti trimte un mesaj de pe pagina de Contact.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Observatie: *orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct, cu conditia sa aduca la cunostinta S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) ca nu doreste acest lucru (prin trimiterea unei cereri scrise datate si semnate, prin care solicita stergerea datelor din baza de date).

S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), detinatorul LaBucatarie (www.labucatarie.ro), se angajaza sa nu transmita datele furnizate de utilizatorii site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul comunicarii cu clientii sai, al informarii acestora cu privire la functionarea site-ului, ofertelor acestuia si a altor oferte ale societatii.

S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) nu furnizeaza adresele de e-mail unor terti, nu vinde, nu ofera adresele de e-mail obtinute prin intermediul LaBucatarie (www.labucatarie.ro), fara acordul dumneavoastra explicit.

Orice utilizator care a furnizat adresa sa de email in cadrul procesului de inregistrare poate cere ca aceasta sa fie stearsa din baza de date a site-ului LaBucatarie (www.labucatarie.ro) trimitind un mesaj de pe pagina de Contact.

S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal. S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) utilizeaza metode si tehnologii de securitate furnizate de catre o companie specializata in securizare si protectie, impreuna cu proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucuresti, Telefon: (021) 252.58.88, Fax: (021) 252.57.57, Web: www.dataprotection.ro, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Agregarea Statisticilor

S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) poate colecta statistici despre comportamentul vizitatorilor pe website. De exemplu, S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) poate monitoriza partile cele mai populare ale website-ului. S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) poate afisa aceste informatii in mod public sau sa le furnizeze altora. Cu toate acestea, S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) nu dezvaluie informatii de identificare personala, altele decat cele mentionate mai jos.

Protectia Anumitor Informatii de Identificare Personala

S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) poate sa dezvaluie informatii personale de identificare a clientilor catre angajatii sai sau catre contractorii si organizatiile afiliate care trebuie sa stie aceste informatii pentru efectuarea sau prestare de servicii oferite de S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro). Unii dintre acesti angajati, contractori si organizatii afiliate, pot fi locali sau in afara tarii de operare a S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro). Prin utilizarea website-ului LaBucatarie (www.labucatarie.ro), sunteti de acord cu transferul unor astfel de informatii altor parti decat angajatii S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) poate sa dezvaluie identificarea si informatii personale de identificare doar atunci cand este necesar sa faca acest lucru prin lege, sau cand S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) crede cu buna credinta ca divulgarea este in mod rezonabil necesar pentru a proteja drepturile intelectuale si de proprietate sau pentru a proteja publicul. Daca sunteti un utilizator inregistrat la website-ul LaBucatarie (www.labucatarie.ro), si ati furnizat adresa de e-mail, LaBucatarie (www.labucatarie.ro) poate trimite ocazional un e-mail promotional, sau poate solicita feedback-ul dumneavostra sau pur si simplu va poate tine la curent cu ceea ce se intampla nou pe site-ul LaBucatarie (www.labucatarie.ro), cu toate informatiile noastre. Daca ne trimiteti o solicitare de sprijin (de exemplu, prin intermediul unui e-mail sau prin intermediul unuia dintre mecanismele noastre de feedback), ne rezervam dreptul de a publica, in scopul de a ne ajuta sa clarificam sau sa raspundem solicitarii dumneavoastra, sau pentru a ne ajuta pur si simplu in sustinerea altor utilizatori. S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro) ia toate masurile necesare, in mod rezonabil, pentru a proteja impotriva accesului neautorizat, utilizarii, modificarii sau distrugerii datelor de identificare si datelor de identificare personala.

Cookie-urile

Un cookie este un pachet de informatii pe care un server website il trimite pe computerul unui vizitator. Cookie-urile ajuta ca browser-ul vizitatorului sa tina minte website-ul si de fiecare data cand se intoarce la website. S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), foloseste cookie-uri pentru a ajuta identificarea si monitorizarea vizitatorului, navigarea vizitatorului pe website, precum si preferintele acestuia de acces la website. Vizitatorul care nu doreste sa aiba cookie-urile amplasate pe computerul sau trebui sa seteze browser-ul pentru a refuza cookie-urile inainte de folosirea website-ul LaBucatarie (www.labucatarie.ro), cu dezavantajul ca anumite caracteristici ale website-ului pot sa nu functioneze in mod corespunzator.

Schimbari Reguli de Confidentialitate

Desi cele mai multe modificari sunt minore, S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), poate schimba regulile de confidentialitate din cand in cand fara o notificare. S.C. HOME WORLD S.R.L. – LaBucatarie (www.labucatarie.ro), incurajeaza vizitatorii sa verifice des aceasta pagina pentru orice modificari aduse regulilor de confidentialitate. Continuarea folosirii website-ului LaBucatarie (www.labucatarie.ro), dupa orice modificare efectuata asupra regulilor de confidentialitate, va constitui acceptul dumneavoastra la aceste schimbari.